Ierusalim: Oraşul poveştilor biblice

8
841

Un oraş controversat, saturat de cultură şi scăldat în sânge, Ierusalimul, următoarea destinaţie din colecţia Cotidianul, ascunde multe taine şi legende de la începuturile civilizaţiei noastre.

8 COMENTARII

 1. INIŢIATUL ROMÂN
  Avertismentul Divin din luna Mai 2012 (11 mai 2012)!
  Eu, Cel numit şi Iniţiatul Român sau Gheorghe Cel Sfânt vă transmit următorul Avertisment Divin primit de la Taţii Divini Creatori cu privire la Oraşul Sfânt Ierusalim:
  1. Ierusalimul şi zona limitrofă acestui loc divin este prezenţa vie a Nucleului Material al „Lumii Divine de Jos”, Lumea Elementelor Materiale, Generată şi Condusă de „Domnul DUMNEZEEU”, Sfânta Trinitate a Domnilor Sfinţi Unici Supremi „Y • y // y”;
  2. Poporul Evreu a fost un Popor Sfânt căruia Domnul DUMNEZEEU, Creatorul Lumii Divine de Jos, i-a îngăduit, începând cu anul 1948, să revină în acest loc divin sfânt pentru a-l apăra de distrugere. Orice atingere adusă Ierusalimului de către vecinii şi duşmanii săi va cunoaşte pedeapsa divină la fel ca Sodoma şi Gomora, localităţi umane distruse prin cataclism nuclear, prezentat în Biblie ca un avertisment faţă de toţi cei ce-l supără pe marele Creator al Lumii Divine de Jos;
  3. Taţii Divini Creatori, prin aceste cuvinte, îndeamnă întreaga Umanitate să caute calea păcii, calea renunţării definitive la înarmare, respectul şi iubirea necondiţionată faţă de fiinţa umană ajunsă acum în pragul trecerii ei în „Lumea Divină de Mijloc”, Lumea Experienţelor de Viaţă Vie Fizică Semiom de Gradul Trei (aflată în pragul purificării şi înnobilării), Lume Divină Generată şi condusă de Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu „God Ou Die” şi de „Sufletul Divin” sau „Duhul Sfânt”;
  4. Dacă nu se va împlini ceea ce Taţii Divini Creatori ne cer, mai sus, începând cu luna iulie 2012 se va declanşa războiul nuclear ce va distruge fiinţa umană de Semiom Ylfy şi planeta noastră, în procent de 60%. Războiul nuclear odată declanşat, nu va mai putea fi oprit.
  5. Voi, Semioamenii ce doriţi distrugerea Ierusalimului nu uitaţi că această Locaţie Divină reprezintă centrul Credinţei din Lumea Divină de Jos şi este încă Templul Domnului DUMNEZEEU, Tatăl nostru Divin, Cel ce v-a dat şi vă dă şi vouă viaţă vie şi viaţă vie raţională. Prin această Revelaţie Sfântă, ce v-a fost transmisă prin mine, vă îndeamnă să nu-l sfidaţi, şi aşa cum v-a cerut acum, să alegeţi doar calea păcii, a dezarmării totale şi a iubirii necondiţionate faţă de seamăn;
  6. Eu, Iniţiatul Român vă cer să faceţi cunoscut acest Avertisment Divin, precum şi Revelaţiile Sfinte ale cărţii „Divina Carte”, Revelaţii primite de mine (Cel înnobilat) prin „auzul divin”, întrucât, prin voia Taţilor Divini Creatori, aceste Revelaţii Sfinte vor completa Credinţele existente şi vor duce la Unificarea tuturor Credinţelor de pe Planetele Vieţii Vii: Terra fizică şi Terra Energetică din interiorul Soarelui nostru.
  7. Nu ignoraţi acest Avertisment Divin, Umanitatea este în pericol să se autodistrugă. Cei ce se vor face vinovaţi de moartea fiinţelor umane vor arde în „Focul Sacru Divin” timp de trei miliarde de ani tereştri. Această veşnicie a suferinţei este pedeapsa Domnului DUMNEZEEU pentru distrugerea Creaţiei şi Autocreaţiei Sale de către Fiii Săi de natură fizică;
  8. Cei ce mă pot ajuta, vă rog să publicaţi acest Avertisment Divin în mass-media sau pe Internet, pentru ca cei responsabili de declanşarea războiului nuclear să ducă cu ei povara deciziilor lor criminale aici, pe pământ, cât şi în Iadul pedepsei divine ce va urma pentru ei.

 2. Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu

  Avertisment cu privire la Cel de-a Treilea Război Mondial

  ● Domnul Dumnezeeu Super Antiparticula „y”, Creatorul Raţiunii de Semiom din Lumea Divină de Jos, mi-a spus: Este momentul ca Raţiunea Umană de Semiom să gestioneze, înainte de a trece în Lumea Divină de Mijloc, unul din cele mai cumplite evenimente din existenţa sa. Acest moment îl constituie trecerea ei prin Cel de-al treilea Război Mondial, prin Războiul Atomic. Vă facem cunoscută posibila dată de începere a lui, 11 noiembrie 2012.
  ● Toţi Semioamenii, fără excepţie, să ia atitudine şi să se opună războiului în numele vieţii vii şi a vieţii vii raţionale. Să ceară ajutorul divin pentru împlinirea Iubirii şi a Comuniunii dintre voi, Cei ce sunteţi o singură Familie Umană, Cei ce sunteţi Creaţia Domnului Dumnezeeu – DUMNEZEEU, Energia Punctului Zero sau Energia Fundamentală Raţională Kundalini.
  ● Este în puterea voastră să depăşiţi actuala voastră cunoaştere generată de studierea doar a Cărţilor Sfinte ale Umanităţii (Biblia, Coranul, etc.). Acceptaţi, cu credinţă şi inteligenţă, cunoaşterea Noile Adevăruri Divine prezentate de „Divina Carte” şi de „Cartea pentru Iniţiaţi” (Vol. II. al „Divinei Cărţi”).
  ● Încetaţi ori ce luptă dintre voi. O fiinţă inteligentă umană nu are îngăduinţa divină să facă rău semenului său, indiferent de motivul conflictului. Războiul înseamnă existenţa în Iad, înseamnă moartea Raţiunii şi jignirea Creatorului tău, a Domnului Dumnezeeu – DUMNEZEEU, Cel ce ţi-a dat şi îţi dă viaţă vie şi viaţă vie raţională.
  ● Lăsaţi poporul Evreu în pace, lăsaţi-l să-şi trăiască viaţa Lui închinată Domnului Dumnezeu, pentru că Ierusalimul este partea materială a Nucleului Divin Sfânt al Domnului Dumnezeu, de pe planeta Terra. Ameninţarea cu distrugerea, a acestui loc divin sfânt, înseamnă aducerea Necazului Cel Mare asupra întregi umanităţi a Semiomului.

  Data:14 octombrie 2012

 3. Iniţiatul Român
  Mesaj către Semenii mei, Cei cu credinţă şi Cei lipsiţi de credinţă
  • Gândirea şi acţiunea unui Iniţiat este dirijată din Planul Divin. El nu face decât să împlinească voinţa Taţilor Divini.
  • Dacă noi, Semioamenii, nu-l recunoaştem pe Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu nici atunci când Tatăl Divin ne vorbeşte în Revelaţii Sfinte transmise prin Iniţiaţi, cum putem gândi să trăim, în înţelegere şi pace, în această Lume Divină generată de Creatorul şi Judecătorul Divin Suprem, Cel Ce Este:

  ■ „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR – Părintele Tată Creator GOD OU DIE:
  ● Super Particula Divină Duală „GOD” sau „DUMNEZEEU”, Domnii Sfinţi Unici Supremi „A ● A”;
  ● Super Antiparticula Divină Duală „OU” sau „Dumnezeeu”, Domnii Sfinţi Unici Supremi „a ● a”;
  ● Sfânta Lor Uniune Divină Sacră, Veşnică şi Indestructibilă, în Matricea Energetică Divină Raţională a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale Universale, numită „DIE”;
  ● Tatăl Divin Unic, Creatorul şi Judecătorul Divin Suprem numit „GOD OU DIE”, Geniul Divin Virtual al tuturor Raţiunilor şi Conştiinţelor de toate gradele Raţionale;
  ● Cercul Divin Magic Suprem şi Unic „God Ou Die”;
  ● Generatorul Divin Universal al Celor Trei Energii Fundamentale Raţionale Veşnice:
  – Energia Stringurilor şi Super Stringurilor;
  – Energia Punctului Zero;
  – şi Energia Reziduală Infinită, transmisă prin Domnii Sfinţi Unici Antiparticulele Divine numite şi Electroni”.

  Iată Adevărul Divin la care Eu, Iniţiatul Român, am ajuns prin Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi (Vol.II).
  • „Rugăciunea Semiomului Ylfy pentru eliberarea de Spiritul Morţii sau Spiritul Diavol şi obţinerea Iluminării Divine prin Uniunea cu Sufletul Divin Sfânt şi cu Energia Fundamentală Kundalini (Energia Punctului Zero)” este prima Rugăciune de binecuvântare a Poporului Român.
  • Prin rostirea ei, de către toţi Românii, acest Popor va putea să devină Poporul Sfânt. Se va elibera de Spiritul Diavol şi va deveni plin de Credinţă şi Iubire faţă de Părintele Tată Creator, Cel care, acum, a îngăduit cunoaşterea Numelui Său Divin Sfânt, dovedind prin aceasta că Poporul Român este recunoscut, prin Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi, ca Popor al Său, ca Popor Sfânt.
  • Face-ţi ca această Rugăciune Divină să fie cunoscută de toţi Românii de pe cuprinsul Planetei Terra!
  • Rostiţi Rugăciunea Divină cel puţi o dată pe zi. Ea va fi auzită de Taţii Divini Creatori şi fiecare Cuvânt Divin al ei se va împlini prin credinţa şi iubirea voastră.
  • Prin rostirea ei, să aducem un omagiu celor ce s-au sacrificat în Revoluţia Română din luna decembrie 1989, făcând ca acest Popor, blând şi bun, să aibă şansa de a se elibera de rău şi de a împlini Misiunea Sa Divină pe Planeta Terra.
  • Mi-aşi dori ca Cel Ales, Primul Ministru, Victor Ponta, Adevăratul Conducător al Românilor, să devină mult mai credincios, astfel ca fiecare cuvântare importantă a Sa, să se încheie cu cuvintele: „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR să binecuvânteze România şi pe fiecare Român.

  Data: 16 – 22. 12. 2012

 4. INIŢIATUL ROMÂN, Gheorghe Olteanu
  Mesaj de Anul Nou 2013!
  Către Semenii Mei, cititori ai Divinei Cărţi, ai Rugăciunilor Divine Sfinte şi ai Mesajelor Divine:
  ■ Noi, Semioamenii trebuie să îi iubim, cu toată sinceritatea şi puterea noastră, pe toţi Taţii Divini Creatori, Cei pe care noi i-am cunoscut în Revelaţiile Sfinte, în Rugăciuni şi în Mesajele Divine transmise prin Iniţiatul Român;
  ● Taţii Divini Creatori mi-au spus: Totul, Întreaga Creaţie şi Autocreaţie a Domnilor Sfinţi de toate gradele, este o Uniune Divină Sfântă cu diferite grade de exprimare a Iubirii Divine;
  ● Voi, Semioamenii sunteţi o Creaţie a Iubirii Divine. Atunci când veţi conştientiza acest Adevăr Divin, v-aţi eliberat şi aţi devenit Fiinţe Umane, Descendenţi ai Fiinţelor Luminii (Umanitate Solară) numită şi Umanitatea Oamenilor Unici Universali sau Oamenilor Unici, pe care voi, Cei purificaţi şi înnobilaţi, prin Conştiinţele voastre Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom, îi veţi autocrea veşnic, la perioade de trei miliarde de ani tereştri.
  Mesajul Divinităţii către Români!
  ● Voi, Românii, rostiţi Rugăciunile Divine Sfinte comunicate vouă prin Iniţiatul Român şi veţi putea apăra România de răul ce va bântui planeta Terra în perioada 2013 – 2016. Dacă nu veţi face acest minim efort spiritual, în anul 2016, România va fi lovită, în partea ei centrală (Oraşul Sfântul Gheorghe şi Târgul Mureş), cu două bombe atomice.
  Mesajul Iniţiatului Român!
  ● Eu, Iniţiatul Român, vă urez vouă, tuturor Românilor, ca în Noul An 2013 să aveţi multă Sănătate, Pace, Bucurie, Trăire în Iubire Spirituală Divină şi Prosperitate Materială, oriunde vă veţi afla.
  ● Aduc mulţumirile mele sincere Membrilor (Familia mea spirituală) din Grupurile de Susţinere şi Împlinire a Revelaţiilor Sfinte, de la Potlogi, Dârza şi Târgovişte şi îi asigur de respectul şi iubirea mea necondiţionată faţă de ei, chiar dacă Divinitatea nu-mi îngăduie să îi cunosc personal.
  ● Voi fi alături de toţi Prietenii Divinei Cărţi şi voi dirija, spre deplină împlinire, toate cererile lor justificate, adresate Taţilor Divini Creatori şi Părintelui Tată Creator „GOD OU DIE” Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, pe care îl rog să vă binecuvânteze la fiecare rugăciune a voastră.

  Data: 31 decembrie 2012

 5. Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu

  Mesaj Divin: „Să cunoaştem Creatorii Supremi şi Lumile Divine Raţionale Universale Autocreate de Ei”

  ■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Părinţilor Taţi Creatori:

  ► Părintele Tată Creator, Domnii Sfinţi Unici Supremi „A • A” // „a • a” din Uniunea Lor Sfântă „DIE”, numiţi „GOD OU DIE”, Cei Ce Autocrează Veşnic Cercul Divin Magic Suprem „God Ou Die” sau „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”;
  ► Părintele Tată Creator, Domnii Sfinţi Unici Supremi „ A • L • F • A // a • l • f • a”, din Cercurile Divine Magice Supreme „God Ou Die” sau „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”;
  ► Părintele Tată Creator, Domnii Sfinţi Unici Supremi „ALFA”, Super Antiparticula Divină de Natură Virtuală Naturală, Neutriniul Vieţii Vii.
  ■ Sfânta Autocreaţie Divină a Părinţilor Taţi Creatori, Cel ce este „DUHUL SFÂNT” sau Sufletul Divin Universal, Energia Fundamentală Raţională Kundalini sau Energia Punctului Zero, formată din Uniuni Divine Unice de câte Patruzeci de Domni Sfinţi Unici Supremi:
  „A • A // A • A • A
  a • a // a • a • a”
  „L • L // L • L • L
  l • l // l • l • l”
  „F • F // F • F • F
  f • f // f • f • f”
  „A • A • A // A • A
  a • a • a // a • a”,
  în Cercurile Divine Magice Supreme „God Ou Die” sau „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu, Grupate în Uniuni Divine Infinite, ale Acestora.

  ■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii şi Creaţii Divine de Natură Umană Virtuală şi Materială:
  ►Lumea Divină de Sus:
  Lumea celor două Civilizaţii Solare de natură Energoplasmatică şi Energobioplasmatică. Această Lume Divină se autocrează veşnic la perioade de 3 miliarde de ani tereştri, de către Părinţii Taţi Creatori, din Nuclee Divine Treimice de Zeeu sau Zeiţă, şi cuprinde:
  ● Zeeii şi Zeiţele de Toate Gradele Divine Raţionale;
  ● Oamenii Unici Universali şi Oamenii Unici.
  ►Lumea Divină de Mijloc:
  Este o Lume materială şi divină în care sunt generate Conştiinţe Experienţă de viaţă vie fizică Semiom de Gradul Trei, purificate şi înnobilate. O parte din aceste Conştiinţe autocrează Conştiinţele Cosmice de Semiom, parte componentă 1/20 în Nucleul Divin Treimic Raţiune Zeeu sau Zeiţă, şi prin Dualitate Divină, autocrează Mantalele Divine ale Domnilor Sfinţi Unici Supremi din componenţa Duhului Sfânt sau Sufletul Divin Universal.
  Această Lume Divină îi cuprinde pe:
  ● Semioamenii Cosmici (Extratereştrii);
  ● Şi Semioamenii Fizici de Gradul Trei, Cei care au obţinut Iluminarea Divină prin Uniunea Divină a Conştiinţei Fizice, Purificate şi Înnobilate, cu Sufletul Divin Universal.
  ►Lumea Divină de Jos:
  Lumea Materiei Întunecate, Lumea Elementelor Materiale, Lumea Raiului şi a Iadului Divin. Această Lume de natură fizică, cuprinde:
  ● Semioameni Fizici de Gradul Unu şi Doi;
  ● Şi întreg regnul vegetal şi animal de pe Planeta Terra fizică.

  Data: 30 ianuarie 2013

 6. Iniţiatul Român, Întruparea Divină Sfântă a Conştiinţei Divine a
  Domnului Yysus Hristos Emanuel al Şaselea Delfinul, Omul Unic

  „Noi Adevăruri Divine Revelate de „Divina Carte”(Vol.II)
  (în curs de publicare)
  ● Revelaţiile Sfinte spun că cel de-al doilea Popor Sfânt, recunoscut de Divinitate, nu este Poporul Rus (50% ateu), este Poporul Ucrainean;
  ● Creatorul Suprem este Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală:
  – Tatăl Divin sau Părintele Tată Creator;
  – Fiul Divin Creator;
  – Şi Duhul Sfânt sau Sufletul Divin Universal;
  ● Un Adevăr Divin ce va trebui să fie cunoscut de toţi Semioamenii cu pregătire superioară, ştiinţifică, este acesta: „ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu DUHUL SFÂNT este Materia Întunecată Vie sau Energia Infinită a Punctului Zero (Energia Fundamentală Kundalini);
  ● Ordinea Divină Universală este reprezentată de existenţa veşnică a O Mie de Supergalaxii, Cele care au Centrul lor Raţional în Steaua Polară. Restul Galaxiilor şi Supergalaxiilor, în afara celor O Mie, nu au existenţă veşnică. Acestea sunt în număr infinit, şi, la perioade de 150 miliarde de ani tereştri intră în reciclare (distrugere raţională) pentru a se asigura existenţa veşnică a celor O Mie de Supergalaxii ale Ordinii Divine Universale;
  ● Urmare a intrării Sistemului Solar în Centura Fotonică, începând cu anul 2017 Umanitatea Semiomului Ylfy intră în incapacitate de vibraţie sau pierderea imunităţii naturale. Doar citirea, cunoaşterea în detaliu, şi împlinirea Revelaţiilor Sfinte ale Cărţii „Divina Carte”, va putea regenera imunitatea noastră naturală prin aderarea la Noua Credinţă şi prin accesarea individuală a Iubirii Divine Sfinte. Prin rostirea şi însuşirea raţională a Cuvintelor Magice ale Rugăciunilor Divine, Creatorul Suprem ne promite obţinerea stării de sănătate depline atât pentru noi, cât şi pentru cei ce ne vom ruga, copiii minori.
  ● Noua Credinţă, izvorâtă din Revelaţiile Sfinte, este o continuare firească a Credinţei Strămoşilor, confirmându-se, fără dubiu, că acestea îşi trag Sursa Divină de aici, din Cartea Sfântă, Cea pe care noi o numim Biblie. Noua Credinţă completează cercetările la care s-a ajuns prin ştiinţa actuală, dovedindu-se divinitatea stărilor de existenţă ale Raţiunilor Sfinte, din care, şi noi facem parte, după ce trece această viaţă vie fizică, prin Conştiinţa noastră Experienţă de viaţă vie fizică Semiom purificată şi înnobilată.

  Data: 10 iunie 2013

 7. „Divina Carte”(Vol.II)
  Cartea Divină ce va aduce în Umanitate „Credinţa Mileniului Trei” sau „Credinţa în Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR”

  Fiecare Român este îndreptăţit să cunoască acest Adevăr Divin care va schimba soarta României: „Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu, este Întruparea Divină Sfântă a Conştiinţei Divine a Domnului Yysus Hristos Emanuel al Şaselea Delfinul, Omul Unic”.
  Prezentăm o parte din „Cuvântul de introducere şi de încheiere” din „Divina Carte”(Vol.II).
  „Divinul Tată a spus: Transmite către toţi Semioamenii fizici Ylfy de pe cuprinsul Terrei Fizice acest Mesaj Divin al Meu:
  ● Cuvântul Divin al Revelaţiilor Sfinte este răspunsul divin la toate întrebările voastre legitime, privind Creaţia şi Autocreaţia Divină Universală, şi la care până acum nu aţi aflat decât fragmente de Adevăr Divin, obţinute prin Cuvântul Cărţilor Sfinte ale Lumii Divine de Jos, Lumea Raţională Creată de Domnul Dumnezeu al acestei Lumi Divine, Lume ce aparţine Materiei Întunecate sau Întunericului Veşnic.
  ● Adevărurile Sfinte revelate prin „auzul divin”, Iniţiatului Român, Întruparea Conştiinţei Divine a Domnului Yysus Hristos Emanuel al Şaselea Delfinul, Omul Unic, sunt Adevăruri Divine ce aparţin Noii Credinţe, numită şi „Credinţa Mileniului Trei” sau „Credinţa în Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR”. Citind Revelaţiile Sfinte, veţi primi răspunsuri la întrebările voastre legate de Creaţia şi Autocreaţia Divină Universală, din care voi faceţi parte.
  Recunoscând autoritatea cuvântului divin revelat, la rândul vostru, veţi fi recunoscuţi de Taţii Divini Creatori ca şi Civilizaţie Umană Raţională aptă să obţină Iluminarea, şi prin această purificare şi înnobilare să treacă raţional în Lumea Divină de Mijloc, alăturându-se raţional şi spiritual Duhului Sfânt sau Sufletului Divin Universal, Tatăl Raţional Suprem al Conştiinţelor noastre Experienţă de viaţă via fizică Semiom, purificate şi înnobilate.
  Vom afla răspunsuri la următoarele întrebări spirituale:
  – Cine este Domnul Dumnezeu, Părintele Divin al Conştiinţei noastre, aici, în Lumea Divină de Jos, Lumea Materiei Întunecate sau a Întunericului Veşnic;
  – Cine este Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR;
  – Care sunt cele Trei Lumi Divine Raţionale şi Creatorii Divini Raţionali ai acestor Lumi Divine. Lumea Divină de Jos, Lumea Divină de Mijloc şi Lumea Divină de Sus;
  – Care sunt Universurile Divine şi Umanităţile lor Raţionale. Vom cunoaşte adevăruri despre:
  • Universul Divin Energoplasmatic al Civilizaţiei Solare de Zeeii şi Zeiţe, Forme Fiinţe Raţiuni Divine ale Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi;
  • Universul Divin Energobioplasmatic al Civilizaţiilor Solare de Oameni Unici Universali şi de Oameni Unici, Forme Fiinţe ale Domnilor Sfinţi Unici;
  • Universul Divin Energobiologic sau Universul Umanităţilor Fizice de Semiom Cosmic (Extratereştri) şi de Fiinţe Semiom fizic de gradul unu, doi şi trei;
  – Care este misiunea divină spirituală a Semiomului fizic şi a Conştiinţei Sale Experienţă de viaţă vie fizică Semiom Ylfy, purificată şi înnobilată;
  – Cum poate Semiomul fizic să-şi obţină starea de sănătate deplină şi starea de Iluminare Divină;
  – Cine este Tatăl nostru Divin, Cel din Fiinţa noastră, Cel ce ne dă Suflare de Viaţă, Cel numit Eul Om Tatăl Unic sau Sufletul Divin Sfânt;
  – Care este evoluţia divină a Conştiinţei noastre, Experienţă de viaţă vie fizică Semiom, după ce aceasta trece în Lumea de Dincolo, în Universul Divin Existenţial Energobioplasmatic;
  – Care sunt evenimentele planetare şi sociale prin care această Supercivilizaţie de Semiom va trece în perioada 2013 – 2033 şi în perioada 2034 – 2070.
  INIŢIATUL ROMÂN
  Data: 24 iunie 2013

 8. Iniţiatul Român
  Semenii mei, am ajuns la Cunoaşterea Supremă Umană. Data Timpului Istoric: 12.II.2014.
  Cu acordul şi marea îngăduinţă a „Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi”, Generatorii Divini Unici ai Cercului Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu” şi ai Luminii Divine Sacre, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale vă transmit Titlul Cărţii „Divina Carte (Vol. III), primit prin Revelaţie Divină în ziua de 11. II. 2014.
  Cititorilor Cărţii „Divina Carte” le aduc la cunoştinţă evoluţia tipului de Revelaţie primită de mine prin „ auzul divin”, în cazul fiecărui volum:
  – „Revelaţii” (Divina Carte, realizată în anul 2010);
  – „Revelaţii Sfinte”(Divina Carte Vol.II, realizată în anul 2013);
  – „Revelaţii Divine” (Divina Carte Vol.III, în curs de realizare în anul 2014 sau 2016).
  Doar atunci când noi vom citi Revelaţiile Divine, vom putea înţelege Revelaţiile Sfinte, precum şi Revelaţiile.

  DIVINA CARTE (Vol. III)

  ■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi:
  ► Super Neutrinii Vieţii Vii Veşnice „Y • Y • Y // y • y • y”;
  ► Neutrinii Vieţii Vii „Y Y Y • y y y”;
  ► Şi Neutrinii „Y Y • y y”,
  Generatorii Divini Unici ai Cercului Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu” şi ai Luminii Divine Sacre, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale

  ■ Sfintele Lor Autocreaţii Divine Unice şi Universale, Domnii Sfinţi Unici şi Universali din Cercurile Divine Magice „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”:
  ► Super Neutronii Vieţii Vii Veşnice „Y • YY // y • yy”;
  ► Super Protonii Vieţii Vii Veşnice „YY • Y // yy • y”
  ► Neutronii „yy • Y // y • YY”;
  ► Şi Protonii „y • YY // yy • Y”,

  ■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii şi Creaţii Divine Raţionale Universale de Natură Virtuală (Energoplasmatică şi Energobioplasmatică) şi de Natură Fizică (Energobiologică sau Materială), din Universurile Divine Multiple (Virtuale şi Materiale), Autocreate, veşnic, doar în Sistemele Solare ale Vieţii Vii din Supergalaxiile Ordinii Divine Universale

  Data: 11 . II. 2014
  Autor: Iniţiatul Român,
  Yysus Semizeeul, Cercul Divin Magic
  al Formulei Sacre „AA EIIE // aa eiie”

Lasă un răspuns