Vizita în Romania

0
634

הגאון ר’ אשר וייס, גאב”ד ‘דרכי תורה’, אשר שהה בנופש למרגלות הרי הקרפטים בעיירת גרוסוורדיין

שברומניה, ערך ביקור מיוחד במבנים העתיקים ששימשו את קהילת ויז’ניץ המעטירה בתקופה שלפני השואה • צפו בוידאו מרגש על היסטוריה יהודית שלא נוצחה • וגם: ההשתלשלות המופלאה של העלאת

האדמו”ר ה’אהבת ישראל’ זצ”ל לקבורה בארץ

העיר גרוסוורדיין השוכנת כיום במערבה של רומניה, השתייכה בתקופה ההיא לקיסרות האוסטרו־הונגרית. עיר רבתי עם זו, היתה מלאה חכמים וסופרים, ואנשי שם ישבו בה. באותם שנים חסידויות וקהילות רבות נאלצו לגלות ממקום למקום מאיימת הצוררים ימ”ש. גם חסידות ויז’ניץ המעטירה נאלצה לגלות ממקום מושבה והגיעה בדרך לא

דרך לעיר גרוסוורדיין שם קבעה י

http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=72466

Lasă un răspuns